Handhaving Omgevingsrecht

In Handhaving omgevingsrecht wordt de bestuurlijke handhaving van het omgevingsrecht beschreven. Het gaat om de handhaving die uitgaat van bestuursorganen. Bestuursorganen hebben naast vele andere bezigheden ook de taak om de gestelde normen aan het gedrag van de burger (waaronder organisaties) te doen naleven. Deze normen zijn afkomstig van de wetgever of van de bestuursorganen zelf met het doel het gedrag van burgers en organisaties te regelen. Dit boek beoogt antwoorden te geven op vragen die vanuit de praktijk van het omgevingsrecht rijzen. Het zwaartepunt ligt op het toezicht en de feitelijke sanctionering. Ruimschoots zal aan de hand van wet- en regelgeving en jurisprudentie worden belicht wat de mogelijkheden, maar ook de beperkingen van bestuurlijke handhavingsacties zijn.

Auteur: Meijden Aantal pagina's: 90 bladzijden Jaar van uitgave: 2013 ISBN-13: 9789491073632 ISBN-10: 949107363X

 

Klik hier om het boek te bestellen via Jongbloed.

Print Friendly and PDF ^