Handhaving in de Wet natuurbescherming via onder meer de introductie van de bestuurlijke boete

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. In dit artikel wordt ingegaan op de handhavingsinstrumenten van de Wnb. Bijzonder is dat de Wnb de bestuurlijke boete introduceert bij niet naleving van bepaalde administratieve verplichtingen.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^