Handboek Uitleverings- en overleveringsrecht

Dit boek geeft een beschrijving en analyse van het Nederlandse uitleverings- en overleveringsrecht en gaat daarbij in op de overeenkomsten en verschillen die er tussen beide rechtsinstrumenten bestaan. Alle recente ontwikkelingen op het vlak van de uitlevering en de overlevering zijn in dit boek verwerkt.

Hoewel het boek geschreven is vanuit Nederlands perspectief, is daar waar wenselijk en nodig, ook aandacht besteed aan buitenlandse wetgeving en rechtspraak. Daarnaast is ook relevante rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie verwerkt.

Aan de orde komen onder meer:

  • de oorsprong van het uitleveringsrecht en het Europees aanhoudingsbevel;
  • de nationale en internationale bronnen;
  • de beginselen (het beginsel van soevereiniteit, wederkerigheid, wederzijdse erkenning, vertrouwen en de specialiteit);
  • het toepassingsgebied;
  • de procedure voor uit- en overlevering, waaronder ook de verkorte procedure;
  • de voorwaarden (weigeringsgronden) voor uit- en overlevering;
  • de overlevering aan Nederland, ook wel inlevering genoemd;
  • de inbeslagneming van voorwerpen en de afgifte daarvan;
  • de doortocht over Nederlands- en buitenlands grondgebied;
  • het verhoor in Nederland en het buitenland en de tijdelijke terbeschikkingstelling.

Het boek is bedoeld voor theoretici en praktijkjuristen.

Klik hier voor de inhoudsopgave en het eerste hoofdstuk van het boek.
Of klik hier om het boek direct via Kluwer te bestellen.
Print Friendly and PDF ^