Boetebevoegdheid College Bescherming Persoonsgegevens Komt Dichterbij

Er komt een boetebevoegdheid aan voor het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Waar het CBP nu nog alleen een dwangsom kan opleggen bij overtreding van de wet, kan zij straks dus ook (vermoedelijk forse) boetes opleggen. De minister van Veiligheid en Justitie streeft ernaar uiterlijk 1 november 2014 de tekst voor het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in te dienen in de vorm van een nota van wijziging bij het bestaande wetsvoorstel meldplicht datalekken.

Het gaat om de mogelijkheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete bij overtreding van materiële normen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Andere punten zullen worden bezien tegen de achtergrond van de EU-verordening gegevensbescherming.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^