Guidelines on Gifts and Hospitality van Internationale Kamer van Koophandel

Vorige week publiceerde de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) de ICC Guidelines on Gifts and Hospitality. Deze praktische richtlijnen zijn gebaseerd op internationale en nationale regelgeving alsook op best practices van het bedrijfsleven ten aanzien van Gifts & Hospitality.

In de uitoefening van hun commerciële activiteiten wordt van bedrijven soms verwacht of verlangd dat zij cadeaus geven of een bepaalde mate van gast- vrijheid verlenen aan hun relaties, klanten, tussenpersonen of andere derden. Of het wordt hen juist aangeboden. Ook kan het zijn dat een bedrijf zelf wenst cadeaus te geven of voordelen te bieden aan bestaande of po- tentiële relaties en klanten. Hoe moet een bedrijf hiermee omgaan? Gifts & Hospitality hoeven niet in strijd met de wet te zijn, maar in bepaalde om- standigheden kan het aanbieden of accepteren van Gifts & Hospitality wel degelijk (een vermoeden van) corruptie / omkoping opleveren.

De richtlijnen bevatten aanbevelingen voor bedrijven hoe een beleid te ontwikkelen op dit punt. Zo worden bedrijven aangemoedigd een beleid te ontwikkelen waarin Gifts & Hospitality beperkt worden tot uitgaven ge- relateerd aan de commerciële activiteiten van het bedrijf; redelijk en pro- portioneel zijn, op transparante wijze worden verstrekt en in de admi- nistratie van het bedrijf worden opgenomen, alsook passend zijn gezien de cultuur en standaarden van het betreffende land.

Een beleid ten aanzien van Gifts & Hospitality heeft uiteraard alleen zin als het goed wordt geïmplementeerd en gecommuniceerd niet alleen binnen het bedrijf maar ook aan agenten, tussenpersonen en andere derden waarvan het bedrijf gebruik maakt. Ook daarvoor bevatten de richtlijnen aanbe- velingen.

De richtlijnen volgen op tal van andere standaarden die de ICC ontwikkelde om compliance en integriteitsprogramma’s te helpen opzetten.

Bron: Höcker Advocaten

Print Friendly and PDF ^