Grensoverschrijdende gegevensuitwisseling en privacy

Grensoverschrijdende problemen vereisen een grensoverschrijdende aanpak. Een voorbeeld van een grensoverschrijdend probleem is een malafide webwinkel die vanuit Nederland consumenten in het buitenland oplicht of een uit het BIG-register geschrapte arts die in het buitenland aan de slag wil. Ook kan gedacht worden aan een Nederlandse online aanbieder van kansspelen, die zonder vergunning in andere landen kansspelen aanbiedt; aan een buschauffeur die zich over de grens niet aan de regels voor rusttijden houdt of aan belastingheffing over eigendommen in het buitenland. In dergelijke gevallen is samenwerking tussen autoriteiten uit verschillende landen van groot belang voor een effectieve aanpak.

De vraag die in dit preadvies centraal staat is met welke privacyaspecten Nederlandse autoriteiten nu en in de (nabije) toekomst voornamelijk rekening zullen moeten houden als zij persoonsgegevens aan autoriteiten in het buitenland willen verstrekken. De focus ligt daarbij op gegevensverstrekking door Nederlandse autoriteiten aan autoriteiten in andere landen, de zogenaamde horizontale samenwerking.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^