Gezondheidsstrafrecht | Praktisch handboek over de raakvlakken tussen gezondheidszorg en strafrecht

Het boek Gezondheidsstrafrecht geeft een uitgebreide beschrijving van de raakvlakken tussen gezondheidszorg en strafrecht. De auteur schetst algemene gezondheidsrechtelijke regelingen, bijvoorbeeld die waarin het toezicht op de gezondheidszorg wordt geregeld, bestuurlijke handhaving van volksgezondheidswetgeving, en het functioneren van de individuele hulpverlener.

Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken en hier voor het eerste hoofdstuk van het boek.

Scala van onderwerpen

De auteur beschrijft, naast de gezondheidsrechtelijke regelingen, ook de medische deskundigheid in het strafrecht, de regels over het omgaan met humaan materiaal, de strafvorderlijke aspecten van het medisch beroepsgeheim en de strafrechtelijke vervolging van medisch hulpverleners. Ten slotte komen de zorg in detentie, plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis, tbs en BOPZ aan de orde. Ook bespreekt Duijst het nieuwe beleid voor gedwongen zorg. Voor de tweede druk is het boek volledig geactualiseerd.

Handzame stroomschema’s

Het boek heeft een uitermate praktische insteek,  onder andere door de handzame stroomschema’s die als bijlagen zijn toegevoegd. Deze schema’s geven snel inzicht in complexe toetsingsprocessen. Het boek bevat onder andere een stroomschema van de toetsing van euthanasie en hulp bij zelfdoding en  een stroomschema van de toetsing van late zwangerschapsafbreking.

Onmisbaar voor jurist en medicus

De uitgebreide beschrijving van het rechtsgebied, en de vele aspecten van het gezondheidsrecht en het strafrecht die in dit boek aan de orde komen, maken het boek uitermate bruikbaar voor de jurist die op dit vlak (gezondheidsrecht en strafrecht) werkzaam is. De overzichtelijke opzet, de stroomschema’s en de uitgebreide literatuurlijst en het jurisprudentieoverzicht en de lijst van afkortingen  in dit boek maken dat men snel een overzicht krijgt van het complexe vakgebied.

Ook in de opleiding en de praktijk van een (para)medicus mag dit boek door zijn praktische opzet niet ontbreken.

Klik hier om het boek te bestellen via Kluwer.

Print Friendly and PDF ^