Gevangenisstraffen tot twee en een half jaar geëist vanwege belastingontduiking via buitenlandse schijnconstructie

Het Openbaar Ministerie heeft op 6 juli in de rechtbank in Den Bosch gevangenisstraffen tot 30 maanden geëist tegen vier verdachte familieleden in een onderzoek naar belastingontduiking, valsheid in geschrift en witwassen via een Stichting Particulier Fonds (SPF) op Curaçao. Daarnaast wil het Openbaar Ministerie bij de familieleden in totaal bijna 10.000.000 euro ontnemen, omdat dit geld volgens het OM door gebruikmaking van valse documenten en de verhullende constructie de hoedanigheid van crimineel vermogen heeft gekregen.

De hoofdverdachte is een 63-jarige belastingadviseur uit Breda. Uit onderzoek door de FIOD is gebleken dat hij zijn familie -zijn zwager, zijn schoonzus en zijn schoonvader- heeft geadviseerd over het opzetten en in stand houden van een schijnconstructie met meerdere SPF’s. Een SPF kan worden gebruikt om vermogen in af te zonderen en daarbij af te schermen wie de uiteindelijk gerechtigde is tot dat vermogen. Het instellen van een SPF kan belastingbesparing tot gevolg te hebben, mits daarbij aan een aantal strikte regels werd voldaan. Een van die regels is dat op geen enkele wijze beschikt wordt over het vermogen door de uiteindelijk gerechtigde.

Uit het onderzoek blijkt dat de schoonvader door gebruik making van de constructie met de SPF’s op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke manier vermogen wilde overhevelen naar zijn drie kinderen. Zij hebben de fiscus vervolgens willen doen geloven dat zij zich aan de voorwaarden voor de fiscale voordelen hielden. Uit onderzoek komt een ander beeld naar voren. De verdachten gebruikten de gelden bijvoorbeeld voor de aanschaf van appartementen of het aflossen van leningen. Zij konden er dus over beschikken. Daarom hadden zij de gelden in de SPF moeten opgeven bij de belastingdienst als eigen vermogen voor de heffing van inkomstenbelasting. Volgens het OM deden ze bewust geen aangifte van dit vermogen en zetten zij een schijnconstructie op. Om deze  vorm te geven en de geldstromen uit de SPF’s te versluieren en een ogenschijnlijk legaal karakter te geven, werd gebruik gemaakt van vele schijndocumenten, zoals overeenkomsten, notulen en volmachten. Via de SPF-constructie is meer dan 10.000.000 euro ter beschikkinggekomen van de kinderen. De fiscus is voor circa 400.000 euro benadeeld.

Ernstige feiten

De officier van justitie sprak op zitting van ernstige feiten: “Door het opzetten van de SPF-constructie en van de vermogensoverhevelingen naar en vanuit de SPF’s hebben de verdachten zich schuldig gemaakt aan het witwassen van aanzienlijke geldbedragen. Dit is een ernstig strafbaar feit waarbij de integriteit van het financiële en economische verkeer in het geding is.”

Geëiste straffen

De Belastingadviseur hoorde 30 maanden gevangenisstraf tegen zich eisen. Ook wil het OM bij hem 1.800.000 euro ontnemen. Hij was belastingadviseur van een gerenommeerd belastingadvieskantoor en was volgens het OM als initiator en bedenker betrokken bij het opzetten en vormgeven van de SPF-constructie. Hij was als belastingadviseur zelfs gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en zette zijn kennis bewust in ten behoeve van de familie: “Dit betekende dat hij op listige wijze zorg droeg voor de gehele papieren constructie rondom de SPF’s en rondom de geldstromen naar de SPF’s en vanuit de SPF’s. Hij is het die keer op keer de familieleden uitlegde wat de spelregels waren en hoe veilig buiten het zicht van de belastingdienst geopereerd kon worden.” zei de officier op zitting: “Aan hem moeten hoge eisen van integriteit en betrouwbaarheid gesteld kunnen worden”. Mede daarom vindt het OM zijn handelen extra kwalijk: “Hij heeft zich niet opgesteld als een objectieve en deskundige autoriteit op het gebied van belastingrecht, maar als een nauw betrokken familieadviseur”.

Belastingfraude & ondermijning

De schoonvader van de adviseur, zijn zwager en schoonzus zijn vanaf het begin af aan op de hoogte geweest van de constructie en spelregels door onder andere brieven en emails, zo blijkt uit het onderzoek. Zij wisten volgens het OM dat zij zich niet aan de spelregels hielden en hun vermogen bij de belastingdienst moesten opgeven. Belastingfraude kan het stelsel ondermijnen. Mensen die over miljoenen beschikken moeten zoals iedereen belasting afdragen. De zwager van de belastingadviseur – een 54-jarige man uit België- hoorde 20 maanden gevangenisstraf tegen zich eisen. De officier van justitie wil bij hem ruim 4.200.000 euro ontnemen. Tegen de schoonzus – 49-jarige vrouw uit Eindhoven- eiste de officier 15 maanden gevangenisstraf en het OM wil bij haar ruim 3.300.000 euro ontnemen. Tegen de schoonvader - een 83-jarige man uit België-  eiste de officier een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van 10.000 euro.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^