Gevangenisstraf van 24 maanden en forse boete geëist voor BTW carrouselfraude

Het Functioneel Parket heeft op 13 december voor de rechtbank Haarlem een gevangenisstraf van 24 maanden geëist tegen een verdachte die zich op grote schaal bezighield met valsheid in geschrifte en oplichting van de Belastingdienst door middel van een BTW carrousel fraude. De schatkist is naar schatting ca. 1,1 miljoen euro misgelopen door deze fraude.

De verdachte, eigenaar en enig aandeelhouder van een bedrijf, hield zich in de periode 2011-2012 stelselmatig bezig met de in- en verkoop van mobiele telefoons. Hij maakte onderdeel uit van een zogenaamde BTW carrouselfraude.

BTW carrouselfraude

In de kern gaat het bij een BTW carrousel om een ploffer, bedrijf A, dat goederen (vaak mobiele telefoons) koopt van een in een ander land gevestigd bedrijf en verkoopt aan de buffer, bedrijf B. Bedrijf A geeft de verschuldigde BTW niet op aan de fiscus en bedrijf B trekt de betaalde BTW af als voorbelasting. Kortom: BTW wordt wel afgetrokken door bedrijf B, maar niet afgedragen door bedrijf A. Bedrijf B verkoopt de goederen aan bedrijf C, de broker, die de goederen aan een in het buitenland gevestigd bedrijf verkoopt; als aan bepaalde voorwaarden is voldaan hoeft de broker geen BTW in rekening te brengen maar kan een 0% tarief hanteren. Het in het buitenland gevestigde bedrijf kan de goederen dan weer verkopen aan bedrijf A; daarmee is de carrousel compleet.

Werkwijze

In deze zaak fungeerde het bedrijf van verdachte als buffer voor andere bedrijven; hij kocht goederen, trok de BTW af en zijn leveranciers lieten na de verschuldigde BTW te betalen. Telkens als de Belastingdienst in de gaten kreeg dat een bedrijf als ploffer fungeerde, werd het BTW-nummer ingetrokken zodat het bedrijf geen facturen meer kon verzenden. Direct daarna werd een ander bedrijf als ploffer ingezet. Toen de belastingdienst eind 2011 vragen begon te stellen aan verdachte heeft hij, vanaf begin 2012, in drie maanden tijd voor een bedrag van 7,5 miljoen euro telefoons gekocht, en binnen Nederland verkocht tegen een zeer geringe marge. In zijn aangifte deed hij voorkomen dat hij de goederen buiten Nederland had verkocht, wat tot gevolg zou hebben dat hij geen BTW zou hoeven afdragen. Zijn criminele opbrengst bedroeg 1,1 miljoen euro; deze winst heeft hij verzilverd door voor meer dan 1 miljoen euro beltegoeden te kopen; beltegoeden kunnen op eenvoudige wijze worden verzilverd.

Strafmaat

Volgens de officier hoeft het geen betoog hoe ontwrichtend BTW carrouselfraude is. “Het ontwricht de staatsfinanciën en het zorgt voor oneerlijke concurrentie met bedrijven die hun fiscale verplichtingen wel netjes nakomen. Aangezien de handelstransacties uitsluitend worden verricht met het doel fraude te plegen en de BTW wordt ontdoken, halen de fraudeurs hun winst niet uit de winstmarge, maar juist uit de fraude.

Zij kunnen het zich dan ook veroorloven prijzen te hanteren die ver onder de marktprijs liggen, wat schadelijk is voor de eerlijke marktdeelnemers. Het concurrentievoordeel leidt, behalve tot lagere prijzen, ook tot extra handelsvoordeel dat betrokkenen uit het motief van geldelijk gewin in eigen zak steken. In extreme gevallen kan de legale economische activiteit op een bepaalde markt onmogelijk worden, omdat legale transacties wegens door de fraudeurs gehanteerde afbraakprijzen niet meer rendabel zijn.”, aldus de officier.

“Verdachte heeft deelgenomen aan een BTW carrouselfraude waarmee in korte tijd veel geld is verdiend. Het was een professioneel opererende organisatie.” De officier is van mening dat een gevangenisstraf van 24 maanden onvoorwaardelijk en een geldboete van 1,1 miljoen euro op zijn plaats is.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.

Bestrijding carrouselfraude

Volgens een studie, uitgevoerd op initiatief van de Europese Commissie, loopt het verlies aan opbrengsten door deze vorm van fraude in de lidstaten op tot een bedrag van 50 miljard euro per jaar. De Belastingdienst heeft mede hierdoor veel aandacht voor de bestrijding van BTW-fraude. Zo zijn in 2013 meer dan 900 ondernemingen stopgezet in het kader van de bestrijding van BTW carrouselfraude en zijn in dat jaar 34.000 BTW-nummers door de Belastingdienst ingetrokken.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^