Geen bijschrijving op fytosanitair certificaat meer mogelijk voor Cycas revoluta

Voor een aantal beschermde, veel gekweekte plantensoorten is voor uitvoer naar landen buiten de EU geen CITES-uitvoervergunning nodig. Wél is een CITES-bijschrijving op het fytosanitaire certificaat vereist. De soorten waarvoor een CITES-bijschrijving mogelijk is, zijn opgenomen in Bijlage 5 van de Regeling natuurbescherming.

Deze CITES-bijschrijving op het fytosanitair certificaat was in het verleden ook mogelijk voor gekweekte planten van de Cycas revoluta. Sinds 11 juli 2017 is de Regeling natuurbescherming echter gewijzigd, waardoor de Cycas revoluta niet meer kan worden bijgeschreven op een fytosanitair certificaat. Sinds 11 juli 2017 is voor het uitvoeren van Cycas revoluta een CITES-uitvoervergunning nodig.

Gekweekte planten van de Cycas revoluta worden veelvuldig ingevoerd vanuit Midden-Amerika naar Nederland. In de praktijk blijkt dat het bij uitvoer van Cycas revoluta vanuit Nederland meestal gaat om planten die vermeerderd zijn van uitgangsmateriaal afkomstig uit Midden-Amerika. Een CITES-bijschrijving op het fytosanitair certificaat is alleen mogelijk voor in Nederland kunstmatig gekweekte planten. Daarom is besloten de Cycas revoluta te schrappen van Bijlage 5 van de Regeling natuurbescherming.

 

 

Print Friendly and PDF ^