Eis: Ontneming ruim 170.000 euro voor hoofdverdachte PGB-fraude

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Rotterdam geëist, dat een 40-jarige man uit Den Haag in totaal 173.632,93 euro betaalt aan de staat. De man heeft dit geld volgens het OM verdiend met fraude met Persoonsgebonden Budget (PGB).

De verdachte is op 19 april 2017 door de rechtbank in Rotterdam onherroepelijk veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. Dit wegens het leidinggeven aan grootschalige fraude met PGB,  aan valsheid in geschrift en het plegen van gewoontewitwassen.  In de strafzaak is vastgesteld dat door het zorgbedrijf van verdachte veel meer uren aan PGB-zorg zijn gedeclareerd dan geleverd. Terwijl cliënten vele maanden in Turkije verbleven, heeft de verdachte in strijd met de waarheid op bij de zorgverzekeraar ingediende PGB-verantwoordingsformulieren en op facturen vermeld, dat door zijn zorgbedrijf in Nederland zorg was geleverd.

Betalingsverplichting

Uit berekeningen door het OM blijkt dat de hoofdverdachte naar schatting in totaal 173.632,93 euro heeft verdiend door onterecht zorg te declareren voor cliënten die in het buitenland verbleven. Op zitting werd gesteld dat verdachte dat niet kan betalen. Het OM stelt zich op het standpunt dat dit wel kan, omdat grote geldbedragen naar zijn privérekening zijn overgeboekt en verdachte een huis in Bulgarije gekocht heeft. Het OM eiste op zitting dan ook dat de rechtbank de verdachte een betalingsverplichting oplegt voor het bedrag van 173.632,93 euro.

Zorgfraude kan zorgstelsel ondermijnen

In Nederland hechten we waarde aan goede gezondheidszorg. Een groot deel van de Nederlandse begroting wordt daar aan besteed. Het is belangrijk dat geld dat bestemd is voor zorg, ook aan zorg besteed wordt. Fraude met zorggelden kan ons zorgstelsel ondermijnen. Daarom treden overheid en partners zoals verzekeraars hier gezamenlijk tegen op.

PGB

Een PGB is een geldbedrag waarmee mensen met een zorgvraag of een ondersteuningsbehoefte zelf hun zorg kunnen inkopen bij een zorgaanbieder van hun keuze. Tot 1 januari 2015 was de PGB-regeling onderdeel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Sinds de stelselherziening van 1 januari 2015 is het PGB verankerd in zowel de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^