Geen behoefte aan additioneel EU juridisch instrument voor toegang tot milieurechter

Op de consultatie van de Commissie inzake de Europese procedure inzake “Access to justice in environmental matters – options for improving access to justice at Member States level” reactie van het kabinet op

Op 28 juni 2013 is door de Commissie inzake de Europese procedure inzake “Access to justice in environmental matters – options for improving access to justice at Member States level” een Consultatie gelanceerd betreffende toegang tot de rechter in milieuzaken – opties ter verbetering van de toegang tot de rechter op het niveau van de Lidstaten.

Van de twee opties die worden beschreven in de toelichting bij de consultatie, namelijk:

  1. doorgaan met steunen op geschillenbeslechting en andere niet- legislatieve activiteiten om een bevredigend niveau van toegang tot de milieurechter te verzekeren en
  2. nieuwe EU-regelgeving die toegang tot de milieurechter uitbreidt naar terreinen die niet gedekt worden door EU-regelgeving over het onderwerp

geeft Nederland zeker de voorkeur aan de eerste optie.

Het kabinet reageert als volgt: “We zijn niet overtuigd van de noodzaak en waarde van een additioneel juridisch instrument betreffende toegang tot de milieurechter; naar onze mening werkt het huidige stelsel in de praktijk al jaren naar tevredenheid. Een EU juridisch instrument inzake toegang tot de rechter wordt door ons dan ook niet gemist. Voorts hebben we twijfels over de onderwerpen subsidiariteit en proportionaliteit van een juridisch initiatief.”

 

Print Friendly and PDF ^