Gebruik van geavanceerde opsporingstechnologieën: de verwachtingen van toezichthouders groeien snel

‘Dus moet u zich wapenen’ benadrukte DNB-directielid Frank Elderson begin dit jaar in zijn openingswoord tijdens het DNB Seminar over Cybersecurity. ‘Niet voor niets is speerpunt nummer 1 in onze visie op toezicht 2018-2022: DNB speelt in op technologische vernieuwing.’ Eldersons opmerking geeft mooi weer hoe toezichthouders steeds nadrukkelijker verwachten dat financiële instellingen gebruik maken van geavanceerde technologieën om cyberdreigingen te voorkomen en op te sporen. Met name op het gebied van monitoring op potentieel gevaar zijn deze groeiende verwachtingen goed zichtbaar. Monitoringseisen zijn inmiddels opgenomen in richtlijnen en toetsingskaders in Europa en de Verenigde Staten. Die eisen worden in de toekomst – naar Amerikaans model – alleen nog maar uitgebreider en gedetailleerder voorgeschreven. In dit artikel geven auteurs enkele handvatten aan financiële instellingen om zich daar alvast op voor te bereiden.

Lees verder:Print Friendly and PDF ^