Fraude opsporen en voorkomen op basis van data analytics

Fraude in allerlei varianten kost onze maatschappij jaarlijks zo’n 26 miljard euro. Deloitte deed er onderzoek naar en concludeerde dat fraudebestrijding in Nederland nog erg inefficiënt is door gebrekkige registratie. Biedt een centraal gecoördineerd fraudebeleid uitkomst? Kunnen we databestanden van verschillende instanties beter benutten om signalen van fraude op het spoor te komen? Tijdens een roundtable-bijeenkomst in de Rotterdamse Maastoren gingen bestuurders, beleidsmakers en andere belanghebbenden over deze en andere vragen in gesprek.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^