FIOD start onderzoeken naar Nederlanders die geen informatie verstrekken over buitenlands vermogen

De FIOD heeft op 31 oktober en op 7 november in 2 strafrechtelijke onderzoeken doorzoekingen gedaan in 3 woningen in Leiden, Rockanje en Delft. Het gaat om een man van 66 en 2 broers van 49 en 46 jaar. Zij worden verdacht van het niet verstrekken van informatie aan de Belastingdienst en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op fysieke en digitale administraties. In de woning in Leiden is 100.000 euro contant geld gevonden. Naar de herkomst van dit geld is een witwasonderzoek gestart.

In 2015 heeft de Belastingdienst een groepsverzoek gedaan aan de Zwitserse overheid inzake een Zwitserse bank. In dit verzoek zijn gegevens gevraagd van een bepaalde groep Nederlandse rekeninghouders die klant zijn bij die bank. De Belastingdienst heeft van de Zwitserse overheid informatie ontvangen van bankrekeningen die werden aangehouden door Nederlandse ingezetenen. De Belastingdienst heeft de rekeninghouders die het vermogen op die buitenlandse rekeningen niet hebben opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting, schriftelijk om gegevens en inlichtingen gevraagd. De 3 verdachten hebben niet voldaan aan de wettelijke verplichting om de gevraagde informatie aan de Belastingdienst te verstrekken. De verdachten worden verdacht van het opzettelijk niet verstrekken van gevraagde gegevens en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting.

De FIOD heeft van de Belastingdienst gegevens ontvangen van Nederlanders die weigeren om de gevraagde informatie te verstrekken en onjuiste aangifte inkomstenbelasting hebben gedaan. Met deze 2 strafrechtelijke onderzoeken heeft de FIOD een start gemaakt in een reeks strafrechtelijke onderzoeken naar Nederlanders die weigeren om desgevraagd inlichtingen te verstrekken aan de Belastingdienst over hun buitenlands vermogen. De onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket.

 

Bron: FIOD 

Print Friendly and PDF ^