Wwft bepalingen marktbreed goed nageleefd

De AFM heeft in maart 2012 onderzoek gedaan naar de mate waarin beheerders van beleggingsinstellingen de bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) naleven. Het algemene beeld is dat de Wwft bepalingen marktbreed goed worden nageleefd. Ruim 60 beheerders van beleggingsinstellingen hebben een vragenlijst ingevuld over de manier waarop zij de eisen uit de Wwft invullen. Daarnaast heeft de AFM bij een aantal instellingen een vervolgonderzoek gedaan. Belangrijkste uitkomsten

  • Een aantal instellingen deelt haar cliënten uitsluitend als laag risico cliënten in. Dit leidt ertoe dat procedures van cliëntidentificatie, -verificatie en de monitoring ook op deze risico indeling zijn gebaseerd. Wij raden deze instellingen aan om de indeling van hun cliënten in risicocategorieën nogmaals kritisch te beoordelen.
  • Een aantal instellingen heeft geen procedures over hoe om te gaan met overdracht van effectenportefeuilles van een privé rekening naar een vennootschap en vice versa. Deze overdrachten kunnen worden ingezet om bepaalde fiscale voordelen te behalen. Wij raden instellingen aan om procedures op te stellen en meer zicht te houden op dergelijke mutaties.
  • De Ultimate BeneficialOwner (UBO) bleek niet altijd volledig te zijn geïdentificeerd. Het volledig identificeren van de UBO is een verplichting in het geval de cliënt een juridische entiteit is, zoals een rechtspersoon, stichting of trust.
  • Een opvallend aspect is het lage aantal MOT-meldingen in 2011 bij het Financial Intelligence Unit Nederland (FIU NL). Instellingen kunnen op grond van subjectieve indicatoren tot een melding over gaan, ook in het geval de aard van de transacties (giraal) niet direct aanleiding is om op grond van objectieve indicatoren een melding te doen. De subjectieve indicatoren verplichten de instelling om een transactie bij FIU NL te melden als er aanleiding is om te veronderstellen dat de transactie verband kan houden met witwassen of financiering van terrorisme. Instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van de subjectieve indicatoren. Wij raden instellingen aan om de invulling van de subjectieve indicatoren nogmaals kritisch te beoordelen.

 

Bron: AFM

Print Friendly and PDF ^