'Feitelijk leiding geven'

De mogelijkheden voor strafrechtelijke aansprakelijkstelling van leidinggevenden bij rechtspersonen reiken ver. Wanneer wordt aanvaard dat ook rechtspersonen feitelijk leiding kunnen geven, zal de topholding van een concern kunnen worden vervolgd voor strafbare feiten van groepsmaatschappijen. Daarbij kan een Nederlandse leidinggever worden vervolgd voor zijn rol bij strafbare feiten van een buitenlandse rechtspersoon, terwijl een buitenlandse leidinggever kan worden vervolgd indien zijn rechtspersoon in Nederland de strafwet overtreedt. Bij deze ruime mogelijkheden is het essentieel dat de rechter de grenzen bewaakt. Lees verder:

 

Dit artikel kunt u enkel raadplegen indien u beschikt over een abonnement op Strafblad. 

 

Print Friendly and PDF ^