Fataal verlopen bevalling: Rechterlijk pardon voor gynaecoloog

Een 50-jarige gynaecoloog is vandaag in hoger beroep schuldig verklaard zonder oplegging van straf of maatregel wegens een fataal verlopen bevalling in 2009. Het gerechtshof Amsterdam is van oordeel dat oplegging van een straf geen enkel strafrechtelijk relevant doel meer dient.

Fatale afloop bevalling

De man werd in 2009 als dienstdoende gynaecoloog geconfronteerd met een hoog risico patiënte, die eerder was bevallen door middel van een spoed-keizersnede. Hij heeft nagelaten met haar overleg te plegen over de met haar behandelend gynaecoloog gemaakte afspraken en over het door hem te voeren beleid. Tevens heeft de man nagelaten dat beleid te bespreken met het verloskundig team. Dit ook nadat de ervaren dienstdoende verloskundige haar twijfels had geuit over het blijven nastreven van een natuurlijke bevalling. Kort daarop is de gynaecoloog naar huis gegaan om te gaan eten zonder instructies achter te laten. Drie uur later is hij met spoed naar het ziekenhuis geroepen, nadat de co-assistent had geconstateerd dat de baby in foetale nood verkeerde. Hij heeft toen alsnog een spoed-keizersnede verricht, maar de baby is kort daarna overleden. De moeder heeft als gevolg van de bevalling zwaar lichamelijk letsel opgelopen.

Rechterlijk pardon

De rechtbank veroordeelde de gynaecoloog eerder tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand en een voorwaardelijke ontzetting van het recht zijn beroep uit te oefenen voor een jaar. Het hof is van oordeel dat hij ernstig is tekortgeschoten in de behandeling en de begeleiding rond de bevalling. Hij heeft een keten van gebeurtenissen in gang gezet en laten voortduren die er uiteindelijk toe heeft geleid dat te laat een keizersnee is uitgevoerd. Het hof heeft aan hem echter geen straf of maatregel opgelegd. Het hof heeft daarbij laten meewegen dat de tuchtrechter hem reeds een sanctie in de vorm van een berisping heeft opgelegd. Ook heeft de zaak hem veel negatieve aandacht in de media opgeleverd. Verder heeft de man ter terechtzitting in hoger beroep oprecht zijn medeleven betuigd aan de moeder en haar echtgenoot. Daarnaast is gebleken dat de rampzalige afloop van de zwangerschap hem persoonlijk zeer heeft geraakt.

Print Friendly and PDF ^