'Faillissementswet grondiger herzien'

"Het is toe te juichen dat minister Ivo Opstelten van Justitie faillissementsfraude wil aanpakken. Deze week stuurde hij een voorontwerp van wet ter consultatie de samenleving in. Grofweg een kwart van de schade als gevolg van faillissementen is te wijten aan fraude. Maar de vraag is of wetgeving die zich uitsluitend richt op deze fraude en het bestrijden daarvan effectief kan zijn. Deze aanpak kan uiteindelijk neerkomen op symptoombestrijding."

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^