'De rechter-commissaris en de rechterlijke onafhankelijkheid'

Een rechter die geen zittingen doet, maar wel beslissingen in strafzaken neemt en onderzoek voor de zitting verricht, is een wat vreemde vogel in landen die met een common law systeem werken waarin al het bewijs op de zitting wordt gepresenteerd.

Stel dat zij bepalen dat tegen de verdachte voldoende “ernstige bezwaren” bestaan (een van de twee pijlers voor een beslissing de voorlopige hechtenis voor te zetten). Kunnen ze bij de uiteindelijke inhoudelijke behandeling nog met een voldoende open mind oordelen dat diezelfde ernstige bezwaren onvoldoende bewijs voor een veroordeling opleveren? Volgens Willem F. Korthals Altes, Senior rechter Rechtbank Amsterdam, kan dat, omdat zij professionele rechters zijn die bewijsmateriaal objectief op zijn merites kunnen beoordelen.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^