Faillissementsfraude & de rol van de Belastingdienst

Het kabinet staat voor een integrale aanpak van faillissementsfraude waarbij tussen alle betrokken organisaties wordt samengewerkt. Allen dan kan optimaal gebruik worden gemaakt van elkaars capaciteit, informatie, deskundigheid en bevoegdheden. Over de rol van de Belastingdienst bij de bestrijding van faillissementsfraude is veel te zeggen. Voordat Hilverda daartoe overgaat, gaat zij eerst kort in op de omvang en ernst van faillissementsfraude en de verschillende verschijningsvormen. Vervolgens komt de vraag aan de orde hoe het staat met de politieke wil om deze vorm van fraude te bestrijden. De rol en de intrinsieke motivatie van de bij de aanpak van faillissementsfraude betrokken personen en organisaties worden daarna belicht. In dat kader worden de mogelijkheden besproken die de curator, de Belastingdienst en de politie/justitie hebben om deze fraude effectief aan te pakken. Ook de bestaande knelpunten daarbij en maatregelen om die te verminderen, passeren de revue. De maatregelen die moeten worden genomen om de positie van de Belastingdienst bij de bestrijding van faillissementsfraude te versterken worden tevens belicht.

  • Faillissementsfraude en de rol van de Belastingdienst door mevrouw prof. mr. C.M. Hilverda in WFR 2013/1156

Print Friendly and PDF ^