Europese toezichthouders ondernemen samen actie bij voorkomen layering/spoofing

De Autoriteit Financiële Markten werkt met tien andere Europese toezichthouders samen bij het detecteren en voorkomen van order layering en spoofing op de Europese financiële markten. Dit alles gebeurt onder coördinatie van de European Securities and Markets Authority (ESMA). Layering en spoofing zijn in richtsnoer 5 van de ESMA richtsnoeren omschreven als: “meerdere orders indienen, vaak om de koers in een bepaalde richting te bewegen, met de bedoeling om vervolgens een tegenovergestelde transactie uit te voeren. Zodra die transactie heeft plaatsgevonden, worden de manipulatieve orders ingetrokken.”

Order layering/spoofing kan een vals of misleidend signaal geven met betrekking tot de vraag en aanbod in een financieel instrument. Het geven van een dergelijk vals of misleidend signaal kan worden aangemerkt als marktmisbruik (in het bijzonder marktmanipulatie).

Onlangs is een brief verzonden aan een groot aantal members van Europese gereglementeerde markten en multilaterale handelsfaciliteiten (MTF’s).

Met deze brief worden marktpartijen nogmaals op hun verplichtingen gewezen die voortvloeien uit de per 1 mei 2012 in werking getreden ESMA richtsnoeren “Interne beheersing in een geautomatiseerde handelsomgeving voor handelsplatformen, beleggingsondernemingen en bevoegde autoriteiten”.

 

Bron: AFM

Print Friendly and PDF ^