Europese straftoemetingsbeginselen voor ondernemingen

De impact van de EU op het nationale strafrecht wordt almaar belangrijker, zeker in het domein van ondernemingsstrafrecht. Bestrijding van fraude en witteboordencriminaliteit vormt een Europese topprioriteit. Tot op heden wordt de huidige aanpak van de EU echter sterk ondermijnd doordat de regels inzake straftoemeting nog steeds nationaal worden bepaald en de concrete uitkomst van de Europees gestuurde aanpak van fraude en witteboordencriminaliteit dus sterk kan uiteenlopen. Daarom lijkt het noodzakelijk om een Europese consensus te bereiken over straftoemetingsbeginselen, die de eenvormigheid van de bestraffing van ondernemingen ten goede zullen komen en die ondernemingen voldoende rechtsbescherming bieden tegen willekeurige, excessieve en onaangepaste straffen. Verder is het opmerkelijk hoe weinig literatuur er in Europa bestaat over straftoemeting bij ondernemingen.

Het proefschrift van Vanessa Franssen (KU Leuven) beoogt daarom een grondige analyse van straftoemetingsaspecten en -problemen bij ondernemingen, met als uiteindelijke doel een voorstel van Europese gemeenschappelijke straftoemetingsbeginselen voor ondernemingen te formuleren. Voor dit voorstel wordt enerzijds voortgebouwd op bestaande straftoemetingsbeginselen voor individuen en anderzijds inspiratie geput uit het EU-mededingingsrecht en de bestraffing van kartels.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^