Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken


Publicatie van de verklaringen, voorbehouden en bezwaren in het Engels.

Inwerkingtreding

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Verdrag, dat vanaf 21 juli 1993 voor Nederland (het Europese deel), de Nederlandse Antillen en Aruba gold, vanaf 10 oktober 2010 voor Nederland (het Europese en het Caribische deel), Aruba, CuraƧao en Sint Maarten.

Trb. 2012, 116

Print Friendly and PDF ^