Politiewet 2012

Per 1 januari 2013 zal de Wet van 12 juli 2012 tot vaststelling van een nieuwe Politiewet samen met de de Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012 in werking treden.

De Politiewet 2012 behelst een herziening van het politiebestel die vorm krijgt in een nieuwe Politiewet. De wijzigingen betreffen voornamelijk het bestuur en in het bijzonder het beheer van de politie. De bestaande regeling van het gezag en de taken en bevoegdheden van de politie blijft ongemoeid. Met de voorgestelde wijzigingen beoogt de regering te komen tot een grotere eenheid van de politie en tot een beter evenwicht tussen de lokale, regionale en nationale verantwoordelijkheden. De grotere eenheid in beheer en taakuitvoering zal moeten leiden tot een efficiƫnter en effectiever opererende politie en daarmee tot een betere politiezorg. Voorts wordt met de voorgestelde wijzigingen ook een beter democratisch ingebedde politieorganisatie gerealiseerd.

Stb. 2012, 315 en 317

Print Friendly and PDF ^