Europees Parlement akkoord met strengere sancties cyberaanvallen

Het Europees Parlement heeft gisteren ingestemd met strengere straffen voor cybercriminelen. De ontwerprichtlijn, waarover informeel al overeenstemming is bereikt met de Raad, moet ook het voorkomen van cyberaanvallen makkelijker maken en samenwerking tussen politie en justitie op dit gebied te stimuleren. In geval van een cyberaanval, moeten EU-landen binnen acht uur reageren op dringende verzoeken voor hulp.

De ontwerprichtlijn schrijft voor dat EU-landen maximale gevangenisstraffen vaststellen van minstens twee jaar in het geval van illegale toegang tot informatiesystemen, manipulatie van gegevens, het onderscheppen van communicatie of het produceren of verkopen van apparatuur die kan worden gebruikt om deze strafbare feiten te plegen. Kleine voorvallen vallen buiten de richtlijn, maar het is aan elk land zelf om vast te stellen wat een "klein" voorval is.

"Botnets"

De tekst stelt een minimumstraf van drie jaar voor het gebruiken van "botnets", wat wil zeggen dat er vanaf afstand controle wordt uitgeoefend over een groot aantal computers door ze te infecteren met kwaadaardige software.

Aanvallen op kritieke infrastructuur

Aanvallen tegen "kritieke infrastructuur", zoals elektriciteitscentrales en netwerken van vervoer en overheden, kan leiden tot een gevangenisstraf van vijf jaar. Hetzelfde geldt als een aanval is gepleegd door een criminele organisatie of als het ernstige schade veroorzaakt.

Acht uur deadline voor dringende verzoeken

Speciale contactpunten in de lidstaten moeten binnen acht uur reageren op dringende verzoeken voor hulp in het geval van een cyberaanval. Dit moet samenwerking tussen nationale politie-eenheden verbeteren.

Aansprakelijkheid van rechtspersonen

Rechtspersonen, zoals bedrijven, moeten aansprakelijk gesteld worden voor de strafbare feiten die in hun belang zijn gepleegd (bijvoorbeeld voor het inhuren van een hacker om toegang te krijgen tot de database van de concurrentie). Onder de sancties zou ook uitsluiting van aanspraak op uitkeringen of sluiting van panden kunnen vallen.

Volgende stappen

De tekst wordt naar verwachting binnenkort formeel door de Raad goedgekeurd. De nieuwe richtlijn is gebaseerd op regels die sinds 2005 van kracht zijn. Als de regels eenmaal zijn aangenomen, hebben lidstaten twee jaar de tijd om de Europese regels om te zetten naar nationale wetgeving.

Bron: Europees Parlement

Print Friendly and PDF ^