EU-breed verbod op de wederuitvoer van ruw pre-conventie ivoor

Een EU-breed verbod op de wederuitvoer van pre-conventie ruw ivoor uit de Europese Unie (EU) is de laatste maatregel in de strijd om de illegale handel in ivoor en stroperij van olifanten tegen te gaan. Waar Nederland en diverse andere EU-landen al een verbod hadden ingesteld, is dit nu gerealiseerd voor de hele EU.

In eerdere nieuwsbrieven (maart en november 2016) hebben wij u al geïnformeerd over de manier waarop via CITES de illegale handel in ivoor en stroperij van olifanten wordt bestreden. In oktober 2016 was de 17e Conference of the Parties (CoP17) waarin maatregelen zijn afgesproken om de stroperij en handel in ivoor aan te pakken en de vraag naar ivoor te verminderen. De Europese Unie heeft hierop een commissie ingesteld om tot een gezamenlijke aanpak te komen voor de lidstaten van de EU. Er zijn nu richtlijnen opgesteld over de striktere naleving van de regels voor bewerkt ivoor en dus ook een verbod op de wederuitvoer van ruw (onbewerkt) pre-conventie ivoor. Voor Nederland verandert er feitelijk niets. In Nederland gold dit verbod al sinds 11 februari 2015.

Print Friendly and PDF ^