Artikel: De Wet Bibob jurisprudentie 2016

De jurisprudentie over de Wet Bibob is nog steeds volop in ontwikkeling. Ook in 2016 zijn er, met name door de ABRvS, weer tal van vermeldenswaardige uitspraken gedaan. Die uitspraken worden in dit artikel op thema behandeld. Deze thema’s zijn: 1. Het in relatie staan tot strafbare feiten; 2. Beoordeling grootte wederrechtelijk verkregen voordeel; 3. Het zakelijk samenwerkingsverband; 4. De vergewisplicht/mogelijkheid nader bibob-advies na besluit, en 5. Geen legesheffing mogelijk voor intern bibob-onderzoek.

Lees hier het volledige artikel:

 

 

Print Friendly and PDF ^