Enkele recente ontwikkelingen in milieurechtelijke jurisprudentie

Het afgelopen jaar zijn er weer interessante milieurechtelijke uitspraken gewezen. In deze kroniek uit Bouwrecht worden uitspraken gesignaleerd van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en rechtbanken die het afgelopen jaar zijn opgevallen.

Aan de orde komen uitspraken over onder meer: het Activiteitenbesluit milieubeheer, de (voorbereidings)procedure van een milieurechtelijk besluit, de omgevingsvergunning voor milieu (milieuvergunning), andere milieurechtelijke onderwerpen en de bestuursrechtelijke handhaving.

Lees hier het volledige artikel:

 

 

Print Friendly and PDF ^