Enkele recente ontwikkelingen in milieurechtelijke jurisprudentie

In dit artikel worden milieurechtelijke uitspraken gesignaleerd van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en rechtbanken die de auteur het afgelopen jaar zijn opgevallen. Bij de keus van de te selecteren uitspraken is zo veel mogelijk aangesloten bij de onderwerpen die de afgelopen jaren zijn besproken in tijdschrift Bouwrecht in eerdere artikelen over de ontwikkelingen in milieurechtelijke jurisprudentie. Gesignaleerd zijn uitspraken over: de (voorbereidings)procedure van een milieurechtelijk besluit, de omgevingsvergunning voor milieu (milieuvergunning) en andere milieurechtelijkeonderwerpen en de bestuursrechtelijke handhaving. De onder de Wm gewezen uitspraken zijn onverkort relevant in het kader van de Wabo.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^