ENGIE transigeert met OM na incident op platform met twee doden

Het bedrijf ENGIE E&P Nederland B.V. (voorheen GDF Suez E&P Nederland BV.) uit Zoetermeer heeft een door het Functioneel Parket aangeboden transactie in de vorm van een boete van 250.000.- euro geaccepteerd. Het Openbaar Ministerie verwijt het bedrijf dat het onvoldoende maatregelen heeft genomen om drie personen te beschermen tijdens hun werkzaamheden op een platform in de Noordzee. Bij een incident op het platform kwamen in juni 2013 twee personen om het leven en raakte één persoon gewond hij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Op het platform werden op 14 juni 2013 door drie mannen werkzaamheden verricht aan een gaskoeler. Het vermoeden was dat de koeler lek was. Tijdens het zoeken naar een lek is de koeler onder luchtdruk gezet. Hierdoor is een bundel buizen met grote kracht naar buiten geblazen. Twee werknemers kwamen om het leven en een derde raakte gewond. Hij is gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard.

Naar de toedracht van dit arbeidsongeval is door het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) in samenwerking met de politie een onderzoek ingesteld dat heeft geresulteerd in een proces-verbaal tegen het bedrijf.

Het OM verwijt ENGIE dat zij de Arbeidsomstandighedenwet onvoldoende heeft nageleefd. De risico’s van de werkzaamheden waren naar het oordeel van het OM vooraf niet voldoende geïnventariseerd. Eén van de betrokken werknemers was niet opgeleid voor het verrichten van de uitgevoerde testen. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat er voor deze specifieke werkzaamheden onvoldoende veiligheidsmaatregelen waren genomen. Wat het OM betreft heeft ENGIE niet voldoende gedaan om dit incident te voorkomen. Op een werkgever rust een grote verantwoordelijkheid om haar werknemers te beschermen. Het veiligheidsbeleid ten aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden op het platform was naar het oordeel van liet OM onvoldoende op orde. Dat vindt het OM ernstig.

Het OM ziet de betaling van een geldbedrag van 250.000,- euro als een passende afdoening van de zaak. In de zittingszaal was het OM met een vergelijkbare strafeis gekomen. Bovendien heeft het bedrijf voldaan aan de voorwaarde om een schaderegeling te treffen met het slachtoffer en de nabestaanden. Daarmee heeft het bedrijf verantwoordelijkheid in de richting van werknemers en hun nabestaanden genomen. Daarnaast heeft het bedrijf maatregelen genomen die herhaling in de toekomst moeten voorkomen. De toezichthouder SODM heeft laten weten dat deze maatregelen naar tevredenheid zijn uitgevoerd.

 

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^