Veroordelingen voor omkoping bij SNS Property Finance

Een 68-jarige ex-medewerker van SNS Property Finance (SNSPF) is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De ex-medewerker is veroordeeld voor het aannemen van giften, het meermalen medeplegen van valsheid in geschrifte en witwassen. Een tweede 58-jarige verdachte is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur voor een niet-ambtelijke omkoping en valsheid in geschrifte.

Omkoping

De ex-medewerker liet zich omkopen. Hij liet zich door meerdere bedrijven betalen met geld dat afkomstig was van SNSPF. De onderling gemaakte afspraken en betalingen werden door de man verzwegen tegenover SNSPF. Een deel van de opbrengsten vanuit SNSPF werden overgemaakt aan de dochters van de man. Om dit te verhullen werden valse facturen en arbeidsovereenkomsten opgesteld.

De rechtbank vindt dat de man zich de belangenverstrengeling had moeten realiseren, zeker als medewerker met een hoge functie binnen de bankwereld. Dit heeft hem er echter niet van weerhouden om daarnaast ook nog betalingsafspraken te maken die gerelateerd waren aan SNSPF. De rechtbank neemt hem dat zeer kwalijk.

Ontneming

Aan de onderneming van de ex-medewerker is een geldboete opgelegd van 20.000 euro. Daarnaast moet de onderneming een bedrag van 347.101 euro betalen aan de Staat.

Onjuiste facturen

De man die zich schuldig heeft gemaakt aan het omkopen van de ex-medewerker bij SNSPF was ermee bekend dat de ex-medewerker zich intensief bemoeide met de contracten die werden gesloten tussen SNSPF en andere bedrijven. De man had zich er bewust van moeten zijn dat de opbrengsten van deze contracten niet werden gemeld.

Daarnaast werkte de man mee aan het verhullen van afspraken. Zo maakte hij facturen op met onjuiste omschrijvingen. Hoewel SNSPF naar het oordeel van de rechtbank niet is opgelicht, is het vertrouwen van SNSPF door deze werkwijze wel ernstig geschaad. Daaraan heeft de man aan bijgedragen.

Lees hier de volledige uitspraken: 

 

Print Friendly and PDF ^