Elektronische handel nog steeds kwetsbaar voor de ontduiking van btw en douanerechten

Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer moet nog een oplossing worden gevonden voor veel uitdagingen op het gebied van de inning van de juiste bedragen aan btw en douanerechten op elektronische handel. In het bijzonder zijn de EU-controles ontoereikend om fraude te voorkomen en misbruik op te sporen terwijl de handhaving van de inning nog steeds niet doeltreffend is. Met recente ontwikkelingen en nieuwe bepalingen voor 2021 worden echter een aantal vastgestelde tekortkomingen aangepakt, aldus de controleurs.

In de EU is de Europese Commissie verantwoordelijk voor het vaststellen van beleid, strategieën en wetgeving op het gebied van douane en belasting. Zoals bij alle goederen en diensten innen de lidstaten btw en douanerechten op grensoverschrijdende elektronische handelstransacties. Vanwege de aard ervan is elektronische handel in dit opzicht bijzonder gevoelig voor onregelmatigheden.

De controleurs beoordeelden of de Commissie een degelijk regelgevings- en controlekader had vastgesteld en of de controlemaatregelen van de lidstaten de volledige inning van btw en douanerechten op via het internet verhandelde goederen en diensten hebben helpen waarborgen. Ze hebben ook rekening gehouden met de waarschijnlijke impact van de wetswijzigingen in het btw-pakket voor elektronische handel die in 2021 in werking zullen treden.

Tekortkomingen bij de inning van btw en douanerechten hebben gevolgen voor de begrotingen van de lidstaten en de EU”, aldus Ildikó Gáll-Pelcz, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag. “Elektronische handel is bijzonder vatbaar voor misbruik en de kwetsbaarheid ervan voor onregelmatigheden en fraude is nog niet volledig beperkt.”

Print Friendly and PDF ^