Eis: Gevangenisstraf en beroepsverbod voor stelselmatige PGB Fraude

Het Functioneel Parket heeft gisteren voor de rechtbank in Utrecht een gevangenisstraf van twee jaar geëist tegen een 47-jarige vrouw uit Almere voor stelselmatige fraude met het persoonsgebonden Budget (PGB), uitkeringsfraude, belastingfraude en witwassen. Uit onderzoek door de Directie Opsporing van de Inspectie SZW en de FIOD blijkt dat er is gefraudeerd voor bijna 1.000.000 euro. De officier van justitie eiste naast gevangenisstraf ook een beroepsverbod voor 5 jaar: "Dit om de maatschappij tegen de geraffineerde handelswijze van de vrouw te beschermen."

De 47-jarige verdachte hielp ouders van kinderen met een gedragsstoornis aan een PGB. Ze werd door de ouders als deskundige gezien, omdat ze zelf moeder is van een kind met problemen. Afgesproken werd dat de verdachte met haar bedrijven PGB-zorg zou gaan verlenen. Die zorg bestond uit het geven van advies en er werden logeerweekenden georganiseerd. Die logeerweekenden bestonden meestal uit een weekend in een vakantiepark. Later werden ook vakanties georganiseerd naar Euro Disney en Turkije. Uit onderzoek blijkt dat niet alleen PGB zorg werd geleverd. Ze hielp de ouders ook bij aanvraag, het beheer en de verantwoording van het PGB. Ouders  van wie de verdachte het vermoeden had dat er PGB 'over' was, werden benaderd. De verdachte bood de ouders aan dat ze het geld konden 'verdelen'. Uit onderzoek blijkt dat het werd witgewassen via de privérekening van de hoofdverdachte. Het geld ging vervolgens op aan andere zaken dan zorg, zoals gokken, vakanties en andere luxe. Het frauduleus handelen met het PGB werd weggemoffeld, met valse facturen en met valse verantwoordingsformulieren. In totaal heeft het OM bijna 50 gezinnen aangemerkt als verdachte van het medeplegen van verduistering. In hun zaken moet het OM de vervolgbeslissing nog nemen. De zorgkantoren hebben aangekondigd het vermoedelijk onterecht uitbetaalde PGB in ieder geval terug te gaan vorderen.

Beroepsverbod om herhaling te voorkomen

"Verdachte heeft op zeer gestructureerde wijze misbruik gemaakt van het vertrouwen dat de overheid stelt in zorgverleners en PGB-budgethouders." Zei de officier op zitting. Gevolg hiervan is dat het draagvlak van de maatschappij voor dit soort sociale voorzieningen wordt aangetast. Dat vindt het OM ernstig. Wat het OM de vrouw zwaar aanrekent is dat zij anderen in haar fraude meetrok: "Zij heeft  ouders met een perverse mix van verleiding en misleiding meegetrokken op haar criminele pad." De officier van justitie eiste op zitting ook een beroepsverbod om herhaling te voorkomen. De vrouw presenteert zich nog altijd als weldoener: "Op haar website valt te lezen dat zij -ondanks deze strafzaak - nog steeds wordt overspoeld met aanvragen voor hulp, en ze heeft besloten om weer hulpverlening aan kinderen te gaan bieden." De officier ziet de verdachte als beroepsfraudeur: "Ze heeft haar positie als zorg verleenster als instrument gebruikt om zo veel mogelijk PGB-geld binnen te kunnen krijgen."

De vrouw hoorde een gevangenisstraf van twee jaar tegen zich eisen. Tegen haar voormalig partner en financieel directeur  eiste de officier van justitie een werkstraffen tot 200 uur. De financieel directeur  had kunnen ingrijpen maar hij heeft het niet gedaan: "Van een  financieel directeur mag je een kritischer houding verwachten". De voormalig partner van de vrouw heeft volgens het OM meegeprofiteerd van de gelden, terwijl hij redelijkerwijs had moeten vermoeden dat deze betaald waren met uit misdrijf afkomstig geld. Er zal ook een ontnemingsprocedure volgen.  Er is beslag gelegd op roerende zaken, zoals auto's en luxe goederen. Het OM heeft de rechtbank gevraagd deze verbeurd te verklaren.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^