Cursus Corruptie: Stand van zaken van de Nederlandse aanpak van corruptie in binnen- en buitenland

De strafrechtelijke bestrijding van corruptie is afgelopen decennium sterk geïntensiveerd, zowel op internationaal als nationaal niveau. In dat kader is de Nederlandse wetgeving aangepast om gevallen van corruptie efficiënter op te kunnen sporen en harder aan te pakken. Niet alleen ondernemingen lopen verhoogde kans om met Justitie in aanraking te komen, ook de mogelijkheden om individuen (strenger) te bestraffen nemen toe.

Tijdens deze cursus komen de ontwikkelingen op het gebied van corruptiebestrijding aan bod en de risico’s die ondernemingen en individuen lopen in het kader van deze bestrijding.

Programma

DEEL I NEDERLANDSE CORRUPTIEBEPALINGEN

 • Geschiedenis en totstandkoming van de Nederlandse corruptiebepalingen;
 • Bespreking van corruptiebepalingen (o.a. de artikelen 177, 177a en 178 (actieve omkoping) en de artikelen 362, 363 en 364 (passieve omkoping) Wetboek van Strafrecht);
 • Aangifteplicht van artikel 162 Wetboek van Strafvordering;
 • Reikwijdte strafbepalingen;
 • Rechtsmacht Nederland in het geval van buitenlandse corruptie;
 • Criteria voor aansprakelijkheid rechtspersonen en feitelijk leidinggevers;
 • Ketenverantwoordelijkheid: mogelijkheden tot het aansprakelijk stellen van de moederonderneming wanneer dochterondernemingen of andere geaffilieerde bedrijven zich schuldig maken aan omkoping;
 • Voorkomen van aansprakelijkheid; intern anti-corruptiebeleid.

DEEL II OPSPORING EN VERVOLGING, NATIONAAL EN INTERNATIONAAL

 • Hoe komt corruptie aan het licht: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, belastingdienst, accountants, klokkenluiders;
 • Nederlands beleid inzake corruptie;
 • Handhaving door het Openbaar Ministerie & De rol van de landelijk corruptieofficier van justitie;
 • Besluitvormingsprocedure voor het selectieproces & invulling van het opportuniteitsbeginsel;
 • Opsporing door de Rijksrecherche;
 • Samenwerking met andere landen & Internationale rechtshulp;
 • Europese & Internationale ontwikkelingen: EU-kaderbesluit inzake de bestrijding van corruptie in de privé-sector, FCPA en UK Bribery Act.

DEEL III INTERACTIEF 

 • Beantwoording van vragen;
 • Discussie n.a.v. stellingen.

DOELGROEP

 • Advocaten
 • Bedrijfsjuristen
 • Accountants
 • Openbaar Ministerie
 • Rechterlijke macht
 • Overheidsjuristen
 • Politie

DOCENTEN

 • Diederik van Omme, advocaat bij Brink Attorneys
 • Jack van Zijl, Landelijk Corruptie Officier van Justitie

Praktische Informatie

Datum & tijd: Vrijdag 11 april 2014 | 10.00 - 16.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur).

Locatie: Plein 15-16 (2511 CR) te Den Haag. Op loopafstand van station Den Haag Centraal (ca. 8 minuten) en nabij Pleingarage (2 minuten).

Routebeschrijving Klik hier voor de routebeschrijving.

Kosten: € 299,- excl. BTW Deze prijs is inclusief:

 • Syllabus
 • Lunch
 • Consumpties

PO-punten: 5

Nemen er meerdere personen van uw kantoor of organisatie deel aan de cursus, dan ontvangt u beiden €35,- korting.

Belangstelling? Schrijf u hier in of stuur een mailtje naar inschrijven@bijzonderstrafrechtacademie.nl.

U kunt ook bellen naar 070-711 39 10.

Print Friendly and PDF ^