Eis: 3,5 jaar gevangenisstraf voor arbeidsuitbuiting en fraude

De officier van justitie heeft op 6 oktober voor de rechtbank in Arnhem een gevangenisstraf van 3,5 jaar geëist tegen een 51-jarige man uit Nijkerk. De man staat deze week terecht voor arbeidsuitbuiting, fraude met Persoonsgebonden Budgetten (PGB), fraude met bijstandsuitkeringen en faillissementsfraude. De man zou de strafbare feiten hebben gepleegd vanuit een stichting die onderdak en hulp bood aan verslaafde mannen. Deze stichting kwam voort uit een kerkelijke gemeenschap, waarvan de man ook voorganger is. In de praktijk, zo betoogde de officier van justitie op zitting, stelde de begeleiding door de stichting weinig voor.

De kwetsbare slachtoffers werden direct na binnenkomst te werk gesteld bij het keukenbladenbedrijf of het vloerenbedrijf van verdachte. Zij moesten zwaar en stoffig werk verrichten. Dit gebeurde onder de noemer dagbesteding. De mannen waren bang dat ze uit de opvang werden gezet als ze niet deden wat verdachte wilde. Vanwege de misleiding, de kwetsbare positie van de slachtoffers en de subtiele dwang waarmee zij aan het werk werden gezet, acht de officier van justitie de arbeidsuitbuiting (mensenhandel) bewezen.

Fraude

De arbeidsuitbuiting hangt ook samen met de andere strafbare feiten waarvoor de man terecht staat. Zo werd er voor de cliënten een bijstandsuitkering aangevraagd. Bij de gemeente werd echter niet gemeld dat deze cliënten arbeid verrichtten bij de bedrijven van verdachte en dat zij daarvoor ook een kleine financiële vergoeding kregen.

Bovendien zou verdachte via de stichting in totaal 1,1 miljoen euro aan Persoonsgebonden Budgetten hebben geïncasseerd. Volgens het OM was de verantwoording van de besteding van deze budgetten onjuist. Ook was de daadwerkelijke zorgverlening ver onder de maat.

Tot slot wordt de man nog faillissementsfraude verweten. Toen het keukenbladenbedrijf in zwaar weer kwam, zou de verdachte geld en goederen  aan de boedel hebben onttrokken. Hierdoor zijn andere schuldeisers benadeeld.

Winstbejag

Uit winstbejag heeft verdachte het psychische, geestelijke en emotionele overwicht op zijn slachtoffers maximaal uitgebuit, aldus de officier van justitie.

,,Door dit soort frauduleuze handelingen moet er op kosten van de burger veel tijd, energie en geld geïnvesteerd worden in controle, toezichtmechanismen en handhaving. Dat is een bittere constatering. Al dat geld gaat immers niet naar bejaardenzorg, begeleiding van psychiatrische patiënten of therapie aan getraumatiseerden. De schade die verdachte heeft aangericht, gaat dus verder dan het directe fraudebedrag’’, aldus de officier van justitie. ,, Het is tegen die achtergrond des te kwalijker dat verdachte zich opwerpt als een geestelijk leider en meent dat hij de aangewezen persoon is om anderen op religieus vlak te onderrichten. Juist als voorbeeldfiguur had hij van onbesproken gedrag moeten zijn.’’

Alles afwegende vindt de officier van justitie een gevangenisstraf van 3,5 jaar op zijn plaats. De behandeling van de strafzaak gaat donderdag verder met het pleidooi.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^