Eis: 100.000 euro boete voor Volendamse afvalrecycler

Het Openbaar Ministerie heeft afgelopen maandag voor de rechtbank in Den Bosch boetes geëist van 100.000 en 50.000 euro tegen twee afvalrecyclers uit Volendam  en Gemert voor het illegaal exporteren van bijna 100 containers met vervuild plastic afval naar Hong Kong.

Beide bedrijven zamelen plastic afval in en exporteren dat. De bedrijven horen zich daarbij aan de Europese regels voor de overbrenging van afval (EVOA) te houden. Het doel van de EVOA is om afvaltransporten te volgen om zicht te houden op waar het afval terecht komt. Uit onderzoek blijkt circa 1.395.000 kilo afval dat het bedrijf uit Gemert in 2007 via het bedrijf in Volendam naar Hong Kong exporteerde vermoedelijk in China is terechtgekomen, terwijl in de begeleidende documenten stond dat het naar een erkende eindverwerker in Hong Kong zou gaan. Motief voor deze handelwijze is vermoedelijk  het omzeilen van de Chinese eisen voor afvaltransporten. De containers bevatten  ongereinigde  kunststoffen waaronder PET-flessen  en  kunststof  bouwafval.

"Verdachten hebben opzettelijk het controle regime van de EVOA omzeild," zei de officier van justitie op zitting. Dat vindt het OM ernstig: "Het gaat om  illegale overbrenging van zeer grote hoeveelheden afvalstoffen. Dit zijn in  milieu hygiënisch opzicht ernstige overtredingen,   immers: Als niet de juiste informatie wordt verschaft is niet te verifiëren waar de afvalstoffen heen gaan, of het betreffende land wel wenst te ontvangen en of de betreffende bedrijf wel kan en mag ontvangen. Er is dan ook geen garantie of het afval op milieu hygiënisch verantwoorde wijze wordt verwerkt." De verdachte bedrijven zijn grote en professionele spelers in de afvalbranche: "Van hen zou je verwachten dat zij zich nauwgezet aan de regels houden," zei de officier op zitting. De officier acht daarom een boete van 100.000 euro voor het bedrijf op de plaats. Het bedrijf uit Gemert hoorde een boete van 50.000 euro tegen zich eisen.

Op zitting werd een ontnemingsvordering aangekondigd.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^