Rabobank betaalt € 70 miljoen ter afwikkeling van LIBOR-onderzoek

Bij Rabobank is onderzoek gedaan naar mogelijke manipulatie van de dagelijkse inzendingen voor de internationale rentetarieven LIBOR en Euribor over de jaren 2006 tot en met 2011. Het onderzoek is uitgevoerd door de Fiod, onder leiding van het Functioneel Parket. In dit onderzoek is naar het oordeel van het OM een groot aantal gevallen van ontoelaatbare (pogingen tot) beïnvloeding van de inzending van rentetarieven door Rabobank aangetroffen. Zogenoemde submitters van Rabobank gaven rentetarieven door aan Thomson Reuters, waarbij een aantal submitters in verschillende gevallen rekening heeft gehouden met verzoeken van traders die op diverse vestigingen van Rabobank International werkzaam waren. Volgens de regels voor de totstandkoming van LIBOR en Euribor inzendingen mag met deze verzoeken echter geen rekening worden gehouden. Het uitgangspunt is dat alleen de rentetarieven worden doorgegeven waarvoor een panelbank zelf geld kan inlenen (LIBOR) of waartegen banken onderling geld uitlenen (Euribor). Naar het oordeel van het OM heeft Rabobank de risico's verbonden aan de LIBOR en Euribor inzendingen en signalen uit de markt onvoldoende onderkend en onvoldoende geadresseerd in specifiek beleid, procedures en maatregelen.

Rabobank heeft volledige medewerking aan het onderzoek gegeven. Tevens heeft Rabobank haar interne organisatie aangepast en personele maatregelen genomen. De arbeidsrelatie met een aantal betrokkenen is beëindigd en anderen zijn disciplinair gestraft (inclusief bonusmaatregelen). Rabobank heeft deze maatregelen in nauw overleg met De Nederlandsche Bank getroffen en De Nederlandsche Bank ziet nauwgezet toe op implementatie daarvan. Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat executive management van Rabobank betrokkenheid heeft gehad bij de (pogingen tot) ontoelaatbare beinvloeding van de inzendingen. Er is eveneens onderzoek verricht door verschillende buitenlandse toezichthouders en het U.S. Department of Justice. Rabobank is met verschillende instanties schikkingen overeengekomen die vandaag ook openbaar worden gemaakt. Het OM heeft mede om bovenstaande redenen aanleiding gezien met Rabobank deze transactie overeen te komen en acht dit een passende afdoening van de zaak. De Nederlandsche Bank en het OM hebben ten behoeve van een gezamenlijk Nederlands overheidsoptreden hun acties op elkaar afgestemd.

Rabobank betaalt in het kader van deze transactie € 70 miljoen.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^