'EHRM: onaangekondigde bedrijfsinspectie'

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) deed op 2 oktober een uitspraak over de rechterlijke toetsing van een bedrijfsinspectie. Het EHRM oordeelde dat de nationale rechter bij een bedrijfsinspectie ingevolge artikel 8 EVRM naast de rechtmatigheid ook de noodzakelijkheid van die inspectie (hierbij inbegrepen hetĀ verzamelen van bewijsmateriaal) moet toetsen. Auteurs bezien wat deze uitspraak betekent voor de Nederlandse situatie. Hiertoe bespreken zij de feiten die aanleiding waren voor de uitspraak van het EHRM, het beroep op artikel 8 EVRM en de uitspraak van het EHRM. Op grond van Nederlandse wetgeving is voor bedrijfsbezoeken geen voorafgaande machtiging vereist. De door het Hof vereiste voorafgaande machtiging kan in Nederland worden gecompenseerd door rechterlijke controle achteraf waarbij volgens auteurs wel geldt dat de rechter ingevolge de uitspraak van het EHRM naast de rechtmatigheid ook de noodzakelijkheid van het bedrijfsbezoek moet toetsen. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^