EHRM A. and B. v Norway: hof morrelt aan het bis-aspect

Na de zaken Maresti en Zolotukhin dacht iedereen dat art. 4 Protocol 7 EVRM (ne bis in idem) in de weg staat aan cumulatie van twee bestraffende procedures over hetzelfde feitelijke gedrag, ook als de ene procedure ‘bestuurlijk’ en de andere ‘strafrechtelijk’ is, en ook als de twee procedures verschillende rechtsgoederen beschermen. Hetzelfde geluid kwam uit Luxemburg, onder meer in Kraaijenbrink en Åkerberg Fransson.

Alleen in mededingingszaken houdt het HvJ EU vol dat er geen idem is als weliswaar feitelijk gedrag en dader identiek zijn, maar het te beschermen rechtsgoed niet. Zoals het HvJ aldus idem nuanceerde, zo heeft het EHRM nu bis genuanceerd. Hij laat, onder voorwaarden, bestuurlijk-punitieve beboeting én strafrechtelijke vervolging van hetzelfde gedrag toe (zaak A. and B. v Norway).

Lees hier het volledige artikel:

 

Print Friendly and PDF ^