Egbert Myjer verzorgt jaarlijkse Van der Grintenlezing

Op woensdag 15 mei 2013 organiseert de Faculteit der Rechtsgeleerdheid de 11e 'Prof. mr. W.C.L. van der Grintenlezing' voor haar medewerkers, studenten en alumni. Prof. mr. Egbert Myjer verzorgt een lezing, met als titel: "Mensenrechten zijn niet soft. En het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ook niet. Waarom zijn het EVRM en de jurisprudentie van het Europese Hof nog onverkort van belang?" Myjer was acht jaar lang (tot eind 2012) rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Voordien was hij werkzaam als bijzonder hoogleraar rechten van de mens aan de VU en als Hoofdadvocaat-Generaal bij het Ressortsparket Amsterdam.

Programma:

15.30 uur                     Ontvangst met koffie/thee 16.00 uur                     Aanvang lezing in de aula (Academiezaal) 16.45 uur                     Discussie 17.00 uur                     Borrel 18.30 uur                     Einde borrel

Aanmelden? Stuur een email onder vermelding van uw adresgegevens naar Vandergrintenlezing@jur.ru.nl. U ontvangt een bevestiging.

De lezing is uitsluitend bij te wonen door studenten, medewerkers en alumni van de rechtenfaculteit.

Print Friendly and PDF ^