Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel herziening ten voordele

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel tot wijziging van de regeling voor herziening ten voordele van gewezen verdachten. Het wetsvoorstel herziet in het Wetboek van Strafvordering de regeling voor herziening ten voordele van de gewezen verdachten. Hierdoor wordt de rechtsbescherming van burgers die ten onrechte zijn veroordeeld verbeterd.

Hoofdlijnen

  • Bij het novum wordt beter rekening gehouden met nieuwe forensische expertise.
  • De mogelijkheid van herziening op grond van een gebleken schending van het EVRM wordt verruimd.
  • De Hoge Raad blijft herzieningsrechter. De bestaande herzieningsprocedure wordt aangepast om beter feitelijk onderzoek mogelijk te maken, waarbij ook de inbreng van deskundigen kan worden benut. Als het om ernstige misdrijven gaat kan een gewezen verdachte, ter voorbereiding van zijn herzieningsaanvraag bij de procureur-generaal bij de Hoge Raad een verzoek indienen tot een nader feitelijk onderzoek.
  • Bij zo een een diepgravend feitenonderzoek kunnen een commissie, een onderzoeksteam en een rechter-commissaris betrokken worden.
  • Om lichtvaardige herzieningsaanvragen te voorkomen is procesvertegenwoordiging verplicht.
  • Als de herziening leidt tot een vrijspraak dan betaalt niet het slachtoffer maar de Staat de achteraf dus onverschuldigde schadevergoedingen aan het slachtoffer terug aan de ten onrechte veroordeelde. Behalve als de rechterlijke dwaling te wijten is aan het gedrag van het slachtoffer.
  • Het slachtoffer krijgt bovendien recht op informatie over de strafzaak.
Klik hier voor meer informatie.
Print Friendly and PDF ^