Eerste Kamer akkoord met Implementatiewetsvoorstel EU-richtlijn aanvallen op informatiesystemen

De Eerste Kamer heeft op 21 april ingestemd met het Implementatiewetsvoorstel EU-richtlijn aanvallen op informatiesystemen. Met deze wet, die richtlijn 2013/40/EU  over aanvullen op informatiesystemen in het Wetboek van Strafrecht implementeert, wordt de strafbaarstelling van computercriminaliteit aangescherpt. Het gaat om de verhoging van enkele strafmaxima en de toevoeging van een aantal strafverzwarende omstandigheden aan de computerdelicten. Met dit voorstel worden de minimale maximumstraffen van een aantal computermisdrijven verhoogd naar 2 jaar. Daarnaast worden 3 strafverzwarende omstandigheden toegevoegd. De maximale gevangenisstraf wordt verhoogd naar 3 jaar wanneer gebruik wordt gemaakt van een "botnet", en naar 5 jaar wanneer het strafbare feit ernstige schade ten gevolge heeft of wanneer het feit is gepleegd tegen een geautomatiseerd werk van een vitale infrastructuur.

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 26 maart 2015 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) heeft 14 april 2015 het blanco eindverslag uitgebracht. Het voorstel is op 21 april 2015 als hamerstuk afgedaan.

 

Print Friendly and PDF ^