Eerste Kamer akkoord met doorberekening kosten toezicht juridische beroepen

Op 6 december 2016 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen aangenomen. SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA en PVV stemden voor. Het voorstel is op 26 januari 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. De plenaire behandeling in de Eerste Kamer vond plaats op 29 november 2016. 


Achtergrond

Dit wetsvoorstel regelt in de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het notarisambt de doorberekening van kosten van toezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders en de kosten van tuchtrechtspraak van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders aan de beroepsgroepen. Deze doorberekening van de kosten verbetert de effectiviteit, de kwaliteit- en integriteitbewaking van de beroepsgroepen.

Met dit voorstel wordt de verantwoordelijkheid voor de handhaving van en het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening neergelegd bij de beroepsgroepen zelf. De kosten komen voor notarissen ten laste van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), voor advocaten ten laste van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en voor gerechtsdeurwaarders ten laste van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).
 

Voor meer informatie:


 

Print Friendly and PDF ^