Eerste Fraude Film Festival in Nederland

Op 1 en 2 oktober a.s. vindt, in filminstituut Eye in Amsterdam, het eerste Fraude Film Festival plaats, waar films en documentaires vertoond worden rond het thema fraude. Peter van Ingen (VPRO) verzorgt het programma. Speciaal voor het festival maakt Frans Bromet (onafhankelijk televisiemaker) een korte film die op beide dagen vertoond wordt. Het Ministerie van Veiligheid & Justitie, vertegenwoordigd door Minister Opstelten, verzorgt de officiële opening van het festival.

Het Fraude Film Festival biedt professionals en geïnteresseerden een platform om te discussiëren over de impact en diversiteit van fraude en de aanpak ervan. Enkele aspecten van fraude zoals corruptie, machtsmisbruik en, de daarmee gepaard gaande reputatieschade, komen tijdens dit festival aan de orde.

Op de eerste dag van het festival krijgen professionals en beleidsbepalers de kans met elkaar kennis te maken en zullen zij - gevoed vanuit het festival - uitgedaagd worden om op een andere manier naar fraude en fraudebestrijding te kijken. Hiertoe zijn professionals vanuit verschillende bloedgroepen, die met fraudebestrijding te maken hebben, uitgenodigd. Vertegenwoordigers uit de publieke hoek (politie, openbaar ministerie, FIOD, Belastingdienst, etc.) en ook uit de private sector (financiële instellingen, IT bedrijven, advocatenkantoren, consultancy bedrijven, multinationals, etc.) wonen deze dag bij.

Tijdens het avond programma wordt de ‘Anti Fraude Award 2014’ uitgereikt. Deze Award is bedoeld als blijk van waardering voor een persoon, een organisatie of een initiatief die of dat zich aantoonbaar heeft onderscheiden bij de bestrijding van fraude en daarmee een voorbeeldfunctie en een bron van inspiratie is voor anderen.

De tweede dag van het festival staat open voor alle geïnteresseerden. Het Fraude Film Festival zoekt deze dag actief contact met de maatschappij. Een aantal speciaal geselecteerde films en documentaires zullen worden vertoond. Daarnaast wordt het publiek in staat gesteld, via vraag- en antwoordsessies, kennis te maken met verschillende organisaties uit de publieke en private sector die op het gebied van fraudebestrijding actief zijn.

Het Fraude Film Festival is georganiseerd door en voor partijen die bij fraudebestrijding betrokken zijn. De funding van het Fraude Film Festival is vanuit de sector zelf bij elkaar gebracht. Een  deel van de opbrengsten van het Fraude Film Festival wordt gedoneerd aan Transparency International, de NGO die zich wereldwijd bezig houdt met fraude- en corruptiebestrijding. De am- bitie van het Fraude Film Festival is om er een jaarlijks terugkerend evene- ment te maken.

Klik hier voor meer informatie of om aan te melden.

Print Friendly and PDF ^