'Eenvoudig witwassen van voorwerpen uit eigen misdrijf en ne bis in idem'

Het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen beoogt de kwalificatie-uitsluitingsgrond bij witwassen van voorwerpen uit eigen misdrijf af te schaffen. Deze kwalificatie-uitsluitingsgrond is door de Hoge Raad ontwikkeld om onredelijke en automatische verdubbeling van strafbaarheid te voorkomen. In het geval afscheid moet worden genomen van de kwalificatie-uitsluitingsgrond kan het ne bis in idem-beginsel, in geval van ongelijktijdige vervolging, enige bescherming bieden aan verdachte tegen onredelijke verdubbeling van strafbaarheid. Lees verder:

  • Eenvoudig witwassen van voorwerpen uit eigen misdrijf en ne bis in idem door S.S. Buisman in TPWS 2016/32

Om dit artikel te raadplegen dient u te zijn geabonneerd op TPWS. 

 

Print Friendly and PDF ^