'Een vlucht naar voren'

Positieve ervaringen met de prejudiciële procedure in het civiele recht zijn kennelijk reden geweest om het instrument ook in te zetten in het strafrecht. Dit werd eerder door de commissie-Hammerstein ontraden, en terecht! Voor de strafrechtspraak kleven er teveel bezwaren aan. Veel denkkracht van rechters blijft onbenut en de feiten, die juist in het strafrecht zo bepalend zijn, worden veronachtzaamd. Als het instrument ‘cassatie in het belang der wet’ wordt gerenoveerd en er ook maximaal gebruik wordt gemaakt van de kracht van de strafrechtspraak als systeem is de prejudiciële procedure ook helemaal niet nodig.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^