'Een integer Openbaar Ministerie'

In deze bijdrage wordt een beschouwing gegeven van de kernwaarden en de beginselen die het gedrag van het OM normeren. Van de vijf kernwaarden die in de Gedragscode OM zijn genoemd, wordt de kernwaarde ‘integriteit’ centraal gesteld. Integriteit vormt steeds een belangrijk uitgangspunt voor een juiste invulling van de andere kernwaarden en voor het handelen van het OM. Voorts wordt gewezen op de verschillende niveaus van integriteit die kunnen worden onderscheiden en het normerend kader dat voor de verschillende niveaus geldt. Lees verder:

Dit artikel kunt u enkel raadplegen indien u bent geabonneerd op Strafblad. 

 

 

Print Friendly and PDF ^