Dwangsom voor foute nertsenfokker

De minister van Landbouw mag nertsenfokkers die zich niet houden aan het verbod om uit te breiden of nieuwe bedrijven te starten, binnenkort een dwangsom opleggen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging daartoe.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit krijgt de bevoegdheid om bij de handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij bestuursrechtelijke herstelsancties op te leggen. Dat kan in de vorm van bestuursdwang of een dwangsom. Deze bestuursrechtelijke herstelsancties zijn aanvullend op de reeds bestaande mogelijkheden tot het opleggen van strafrechtelijke sancties.

Bron: Tweede Kamer


Print Friendly and PDF ^