Drie maanden gevangenisstraf voor diplomafraude

Gerechtshof Amsterdam 14 februari 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:422

De verdachte heeft meermalen gebruik gemaakt van een vals diploma, cijferlijsten en aanbevelingsbrief door deze aan de Vrije Universiteit over te leggen om zo de indruk te wekken dat hij in Antwerpen had deelgenomen aan de studie geneeskunde.

Blijkens een de verdachte betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie van 11 januari 2017 is hij eerder onherroepelijk veroordeeld voor een soortgelijk feit.

Verdachte wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden wegens het opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd.

 

Lees hier de volledige uitspraak. 

 

Print Friendly and PDF ^